gr4pyShotor = gr4viton’s shortcut-creator

If anybody has disabled automatic indexing in windows (for me it was win7), but still wants to have his programs / files searchable via startup quick search menu. You would need to create shortcuts of the items and insert them into directory which is „allways“ quick-searchable one by one. For automating this process I’ve developed a python 3.4.0 program.

Celý příspěvek

Jinak se v nich utopíme!

ebook-vs-book_small„Už mám dost!“ (jakože v pohodě, jenom poukazuji na to proč se tomu nikdo nediví), že je z historie dáno, že lidem jenž čtou knihy je přikládána moudrost, a že na čtení knih obecně, je pohlíženo jakožto na činnost ušlechtilou, kdežto čtení informací z internetu je vždy spojováno se ztrátou času a přikládány jsou mu pouze prokrastinační a špatné vlastnosti.

Celý příspěvek