NuGet VS2012 multiple solutions – project with only one package folder

As I am currently using some nuget projects which are are altogether about 600MB I wanndered how to set it up to have only one folder of them for every project (in different solutions). I found a way, but it is somehow tricky. Although itWorks!

As the note in information about [NuGetPackageFolderOverride] project says.

There may be dragons. You have been warned!

Celý příspěvek

Jak uvolnit místo na disku s win7

Vzhledem k enormnímu množství nainstalovaných programů, a tomu že windows7 kvůli prevenci proti tzv „dll hell“ používa windows SideBySide technologii, která ukládá všechny verze všech dynamciky linkovaných knihoven, kdy nainstalovaných spolu s programy + jejich zálohy ve složce winsxs. A nějak jsem nenašel oficiální postup jak zmenšit její velikost, kromě nějakého příkazu co odstraní knihovny win7 SP1 což uvolní asi 1GB (not helpfull). Jen pro srovnání moje složka má po roce a půl od instalace něco přes 20GB a 140tisíc souborů.

Rozhodl jsem se že zkusím místo uvolnit jinak. Velkým pomocníkem my byl freeware program WinDirStat, jenž projede celý disk nebo zvolenou složku a přehledně vizualizuje jeho obsah.

Celý příspěvek