Rukopisné písmo – je čas změnit psací vzor?

Poprosím někoho s většími organizačními schopnostmi než mám já, aby provedl experiment s minimálně 200 lidmi.

A teď mi nejde vůbec o nějaký typ fontu (tady si trochu rýpnu) který se, IMHO, v dnešní rukotržní době snaží mnozí prosadit vážně spíše z peněžních důvodů.
Ani mi nejde o to, jak moc děti baví učit se psát – to je individuál!

Jde mi jako vždy o efektivitu. A to časovou. Ta má dvě složky – rychlý zápis a rychlé čtení.


Takže 100 lidí co píší jakýmkoliv sebesvéráznějším typem rukopisného „tiskacího“ – rozumněj převážně nespojovaného – písma.
A 100 lidí píšících sebesvéráznějším typem rukopisného spojitého „psacího“ písma.
Jeden text – řekněme 10 vět česky, s minimálně jednopísmenným zastoupením všech písmen abecedy v malé i velké variantě.
Tento text každý z písařů napíše dvakrát. Jednou co nejrychleji, a podruhé aby si dal záležet na čitelnosti.
Uloží se naskenované stránky obou těchto děl od každého respondenta spolu s časem potřebným k sepsání celého textu a součtem počtu jednotlivých protřepání ruky při jeji bolesti ze psaní.

Teď kontroverzní část – nechat každého písaře přečíst všechny texty by bylo.. no řekněme časově náročné. Také by už text znal a odpovědí o čitelnosti každého textu by bylo pouze 199. Proto by nastoupila moderní technika a online anketa kdy by respondenti vyplnili, kterým typem písma sami píší a následně by slovo od slova do počítače naťukali to co si myslí že vidí na naskenované předloze – každý by mohl číst půl textu od jednoho autora se stejným „typem“ písma a druhou půlku textu s tím druhým „typem“. Popřípadě by mohl označovat písmena jež doplnil pouze z kontextu (musel nad nimi chvíli přemýšlet).
Měřit čas čtení by bylo taky zajímavé, ten už však myslím není kauzálně implikován pouze typem písma, ale mnohem více faktory.

Pak bych byl opravdu přesvědčen, tedy pokud by co do časové a čitelnostní efektivity převažovala varianta nespojitá, že je čas, jak ja uvedeno v názvu diskuze, změnit psací vzor.

IMHO zatím čas pro změnu nenastal, protože tuším jak by to dopadlo. Chápu, že někdo může mít jine priority než časovou a čitelnostní efektivitu, avšak já tyto dvě upřednostňuji kvůli hledisku rychlosti a robustnosti předání informace !psaným! textem.
Mám rád všechny druhy písma, píšu psacím učil sem se více písem resp. abeced (azbuku, těsnopis, řeckou abecedu etc), leč bych se za grafomana neoznačil (syntaxe a gramatika mě jak už jste mohli z daného textu poznat nezajímá).
Pokud se chystáte ohradit něco proti mé osobě, věřte že do této problematiky odborně opravdu nemám co mluvit. Stejně mě však zajímá jak by takovýto experiment dopadl.

PS: Srsly, sorry za všechny překlepy a gramatické bugy.
PSS: Mnohé kličky jsou v psaném písmu právě proto aby se lépe četlo a psalo rychleji a bez bolesti ruky- g×q.. IMHO

Podnětem ke vzniku tohoto příspěvku byla tato diskuze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *