Identifikace systému metodou nejmenších čtverců

V rámci přédmětu MMID na FEKT VUT v Brně.. tedy předmětu Modelování a Identifikace, jsme měli za úkol zidentifikovat předložený systém v prostředí MATLAB (bez pomoci identification toolboxu :)).

Výsledek mého snažení je dostupný na gitu:
vut_m3_mmid_identifikace

Celý příspěvek